Αυτό το φαγητό δεν μπορεί να λείψει, ούτε να τελειώσει, ούτε να μη φτάσει για όλους μας, ούτε να μη χορτάσει και εμένα μαζί με τους άλλους, είναι επιούσιο και μηδέ αμελητέο, είναι φαΐ, φαγάκι, φαγητό, είναι και κρύο, είναι και ζεστό, είναι της μέρας, είναι της νύχτας φαγητό, λιτό...

Το παράδειγμα της Δανίας είναι διαφωτιστικό: Παράγει το 40% της παγκόσμιας ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και απασχολεί μόνο 20.000 εργαζόμενους. Τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα που θα έχουν εξαιρετικά μικρή ποσότητα παραγωγής, πόσες θέσεις εργασίες μπορούν στα αλήθεια να μας εξασφαλίσουν;...